KV de Oorsprong

Vandaag, 28 juni 2012 bereikte ons het trieste bericht dat ons lid, oud-bestuurslid,oud-trainer, initiator van het zaalkaatsen in de Zuidwesthoek, en nog zoveel meer, Sape de Haan, na een kort ziekbed, plotseling is overleden.
Nog geen drie weken geleden trad Sape nog op als scheidsrechter tijdens de Knkbpartij voor meisjes in Sint Nicolaasga. Hij was een markant man binnen de federatie en binnen onze vereniging. 
Wij wensen zijn achterblijvende familie alle mogelijke sterkte toe.

Het bestuur.