KV de Oorsprong

Het was vrij vroeg in het seizoen, misschien wel te vroeg, maar op woensdag 14 mei werd al de eerste ledenwedstrijd verkaatst. De partij kwam wat rommelig op gang, omdat niet iedereen zich ervan bewust was dat deze partijen gewoonlijk om half zeven beginnen. Toch konden we, zij het pas om zeven uur met vier parturen van start.

Tiede Boorsma, Tjalling Legendal en Willem Leenes wonnen hun eerste partij met 5-2 van Bauke Rinzema, Hans Jonkman en Roelof Douma,

Rudi Sikkes, Erwin de Boer en Jan Buitenga wonnen de eerste partij met 5-0 van Ferdinant van der Werf, Ton van der Wey en Pieter Bouma.

De beide winnaars kwamen daarna tegen elkaar uit, waarbij het partuur van Tiede met 5-2 de sterkste bleek,  terwijl ook de verliezers tegen elkaar uit kwamen. Dit werd een spannende partij die bij 5-5 en 6-6 in het voordeel van Bauke's partuur werd beslist.