KV de Oorsprong

De afdelingspartij voor meisjes, zaterdag 7 juni in Sint Nicolaasga is gewonnen door het partuur van Wommels. In de finale wonnen Hedwich de Boer, Martzen Deinum en Sjanet Wijnja gemakkelijk met 5-1 en 6-2 van het leeggekaatste Marsum, waarvoor Lotte Delgrosso, Serena Hovinga en Marije Hellinga tussen de lijnen kwamen. Derde prijzen waren er voor Peins ( Leentsje Bootsma, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra) en Goenga, (Andrea Kroes en Sanne Hijlkema.)

De meisjes del partij in Sint Nicolaasga is gewonnen door het partuur Hester Bruinsma van Wommels, Ilse Tuinenga van Berlikum en Berner Ekema van Raerd. In de finale versloegen het partuur van Anne-Rixt Cnossen van Bolsward, Aluca Bouma van Grou en Esmee Ynema van Berlikum