KV de Oorsprong

Graag ontvangen we zaterdag, nu voor de vijfde keer, de deelnemers aan het NK voor de 50+ ers. Twee├źntwintig parturen op de lijst, we zijn er blij mee. Als het aan ons ligt wordt het weer een geweldige partij. In de afgelopen vier jaar hebben we drie verschillende winnaars gehad, te weten Harlingen, Ried en twee keer Berlikum. Wie het dit jaar wordt? Er staan weer een aantal nieuwe namen op de lijst waaronder een paar zeer bekende. In de eerste omloop kaatsen Jan, Willem en Ferdinant tegen Easterein. Mocht deze partij gewonnen worden, en dat zou moeten kunnen, dan wacht waarschijnlijk het sterke Easterlittens,

 

De lijst verder 1 Berltsum Eeltje Wiersma BERLIKUM Fedde v.d. Graaf blauw-wit Johannes Siegersma

2 Bolsward Jan Houwer BOLSWARD Jan de Boer blauw-wit gestreept Roel Venema

3 Folsgare Bauke Posthuma YN 'e LIJTE Pieter Mollema zwart-wit Jurjen Dijkstra

4 Makkum Henk Hellinga MAKKUM Ieme de Haan groen-geel-groen Jan Tuinier

5 Ried Wietse Punter VvV KLAAS MUG Evert Siderius oranje-groen Fetze Jan Kooistra

6 Stiens Hans Felkers KC DE BOER Fokke Dijkstra oranje-zwart Hotse Rusticus

7 Franeker Henk Deelstra JAN BOGTSTRA Jan Sipma geel-blauw Ludwig Seerden

8 St. Annaparochie Jan Dijkstra ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Anton Kingma zwart-wit Johan Hiemstra

9 Menaam Jetse Visser VVV MENAEM Tetman v.d. Meulen rood-zwarte bies Willem Bijlsma

10 Winsum Hielke Raukema WINSUM Jan Feenstra geel-blauw Bouwe v.d. Veer

11 Dokkum Freerk Dijkstra OOSTERGO Sikke Koster geel-zwart Mink Jelle Zijlstra

12 Goenga Catrinus Kooistra DE LEGE GEAEN Harmen van Gelderen groen-wit Age van der Goot

13 Harlingen Pollie Kwast EENDRACHT Eddy Sjollema wit-rood-wit Peter Kwast

14 Goutum Andries Idzerda GOUTUM e.o. Albert Walsweer zwart-wit Jos de Vries

15 St. Nicolaasga Willem Leenes DE OORSPRONG Ferdinand v.d. Werf wit-rood Jan Buitenga

16 Easterein Douwe Durk Reitsma EASTEREIN Sipke Hiemstra groen-wit Tjerk Okkema

17 Tytsjerk Hendrik Bloembergen DE WALDKLAPPERS Wim Jousma rood-wit Klaas Sobel

18 Easterlittens Freek Ebbinge ONDER ONS Sjouke de Groot groen-grijs Durk Punter

19 Minnertsga Auke Akkerman MINNERTSGA Geert Faber

20 Dronryp Sipke Saakstra SJIRK DE WAL Dirk v.d. Leest oranje-groen-oranje Siebe Marra

21 St. Jacobiparochie Thijs Houtsma HET NOORDEN Dirk Poortstra blauw-wit Piet Machiela

22 Jorwert Jelte Dijkstra HALD MOED Egbert van der Hem blauw-wit Piet Zondervano