KV de Oorsprong

Spannende finales bij Merkekaatsen

In alle drie finales, bij de verliezers in de B-klasse, bij de winnaars van die B-klasse en ook bij de laatste partij in de A-klasse kwam er een 5-5 stand aan de Telegraaf. Een spannend einde dus aan de Merkepartij die zaterdag weer op het Renadoveld werd verkaatst.

 

Drieëndertig kaatsers en één kaatster hadden zich van tevoren opgegeven waarna het bestuur van Kv de Oorsprong hen in vier parturen A en acht parturen B hadden ingedeeld.

 

In de eerste ronde kaatsten vier parturen in de B's tegen vier andere om een plek in de winnaarsronde. Ook hier een zeer spannende partij waarin Rudi Sikkes en Hessel de Graaf met "alles aan de hang" , dus 5-5  en 6-6 hun partij over de streep wisten te trekken, hun tegenstanders daarmee veroordelend tot de verliezersronde. Ze versloegen daarna onder meer Rients Smeding, Roelof Douma en Ruurd Zijlstra en Ton van der Weij met hun maten.   Hiermee plaatsten ze zich voor de finale. In de eindstrijd moesten ze het opnemen tegen Anne Jan Visser, "good old" Tjalling Huizenga en Auke Woudsma, die eerder lokale helden als Erwin de Boer, Thaeke Kuipers en Willem Leenes hadden verslagen.

In de finale was het, zeker aan het eind erg spannend. Er werd heel goed opgeslagen en ook de perkamenten sloegen god van zich af. Voor beide parturen lokten de kransen en misschien was het feit dat Rudi en Hessel met zijn tweeën kaatsten uiteindelijk beslissend. Bij de stand 5-5 en 6-4 in hun nadeel viel de laatste slag. Visser, Huizenga en Woudsma wonnen door het passeren van de kaats. 

Bij de verliezers viel de laatste slag op 5-5 en 2-6. Ferdinand van der Werf, Nynke Renske Hiemstra en Jacob Meijer waren op dat moment de meerdere over Thaeke Kuipers, Willem Leenes en Anne Sijbesma die dus later recht hadden op een tweede prijs.

Was het al spannend bij de Bklasse, de A's maakten het nog spannender. De vier gelote parturen kwamen in een halve competitie tegen elkaar uit en kaatsten de eerste twee rondes zo sterk tegen elkaar dat het voor de laatste ronde absoluut niet zeker was wie de strijd om de kransen en de tweede prijs zouden winnen. Eén partuur met 14 punten, één met 12 en een derde met 11 punten. Bauke Rinzema, Jelmer Elsinga en Freerk Terwisscha van Scheltinga die beide eerste partijen hadden gewonnen namen het in een soort finale op tegen Rein Terwisscha van Scheltinga (broer van) , Ivo Jan de Wolff en Tiede Boorsma. Winnaar van deze partij zou de eerste prijs halen, dat stond wel vast, maar wie de  nummer twee zou worden was nog helemaal van het wedstrijdverloop afhankelijk. In een akelig spannende partij, waarin eerst de een een voorsprong nam en vervolgens de ander weer langszij zag komen, waarin prima werd opgeslagen en soms verwoestend werd uitgehaald in het perk kwam uiteindelijk een stand 5-5 op de telegrafen. Bij die stand had de verliezer zich verzekerd van de tweede prijs, maar natuurlijk was het oog gericht op de kransen. In het laatste eerst kwamen de punten om en om aan de onderste balk van de telegraaf, tot aan 6-6. Bij die stand sloeg Ivo Jan een flinke kaats, die echter door Jelmer vanaf de boven tot halverwege het veld werd ingekort. Nadat beide partijen van plaats waren geruild moet Ivo Jan de kaats verdedigen aan de opslag. De door hem opgeslagen bal kwam met een knik in het perk, net aan de hoge kant voor Jelmer Elsinga die de kaats niet kon passeren.    Winst dus voor het partuur Rein Terwisscha van Scheltinga, Ivo Jan de Wolff en Tiede Boorsma

Na afloop werden de winnaars van de diverse klassen voorzien van de, met sponsoring van het VVV verkregen prijzenpakketten en weden de koning van de A en B klasse bekend gemaakt. Daarvoor hadden een drietal, door het bestuur uitgekozen deskundigen de verrichtingen van de kaatsers beoordeeld. Uit het winnende partuur werd door hen de meest waardevolle kaatser gekozen. In de B-klasse was dat Anne jan Visser uit Tsjalbert, in de A-klasse werd met algemene stemmen Ivo jan de Wolff tot koning benoemd.  

 

Met de Merkepartij komt het zomerseizoen voor de leden van kaatsvereniging de Oorsprong alweer tot een eind. Een seizoen waarin de kaatsers van de Sint Nyksters club ook buiten Sint Nyk de clubeer hoog hielden en een seizoen waarin Kv de Oorsprong met een geweldige jubileumpartij zijn 50jarig bestaan vierde. Op naar 2015, maar eerst volgt nog een winterseizoen waarin men in de zaal aan de slag kan. Het winterprogramma wordt binnenkort bekend gemaakt.