KV de Oorsprong

De eerste zaalkaatswedstrijd op zaterdag 1 november 2014 is uitgelopen op een zware flop.

Slechts tien deelnemers uit de hele regio, waarvan vier van onze eigen vereniging, zorgden voor een inleg van 70 euro, waar de kosten voor zo'n partij al gauw het drie of viervoudige bedragen. Slechte dag ook voor de penningmeester dus. De tien deelnemers waren in vier parturen verdeeld, A- en B-klasse door elkaar, en twee parturen van drie en twee van twee kaatsers.

Van de tweede partij maak ik niet eens een verslag. Opnieuw slechts 15 deelnemers, verdeeld in twee klassen. Een weggegooide morgen met veel weggegooid geld. Volgende jaarvergadering toch maar eens praten over het nut en de noodzaak van zaalkaatsen in onze regio.

 

Er kon op twee perken worden gekaatst en met drie wedstrijden achter elkaar betekende dat de partij ook al om 11.15 uur was afgelopen.

Het partuur van Sjoerd Nauta van Heerenveen en Feike Oostenveld van Joure won al zijn drie wedstrijden en daardoor de (toch beschikbare) kransen, tweede werden Rene Leenstra, Heerenveen, Gerrit Otter Goutum en Pieter Bouma van Joure.

De eerstvolgende wedstrijd is over vier weken, op zaterdag 29 november in de sporthal de Stuit in Joure. Tot dan kan iedere vrijdagavond worden geoefend in diezelfde sporthal, van 17 - 19 uur.

Het bestuur hoopt wel dat er op 29 november meer kaatsers naar de hal in Joure komen, waarschijnlijk de laatste wedstrijd in de Stuit, maar hopelijk niet de laatste in onze gemeente.