KV de Oorsprong

Ook de eerste zaalkaatspartij in Sint Nyk in 2015 was niet bepaald een succes. Slechts veertien deelnemers, waarvan enekele zich erg laat meldden, gaven act de presence op de door Wiebren Dijkstra, schilder in Heerenveen met prijzen gesponsorde wedstrijd.

Rudi Sikkes en Sybren Dijkstra (Heerenveen) werden winnaar in resp de B- en A klasse, waarbij Rudi Pieter Bouma en Tjalling Huizenga naar de 2e en 3e prijs verwees, Sybren deed hetzelfde met Hans Jonkman en Jan Buitenga.

Vanavond, 23 februari wordt in het bestuur van de federatie het voortbestaan van het zaalkaatsen besproken. Een ding is zeker, zoals het nu gaat kan het niet (uit)