KV de Oorsprong

Twee Sint Nyksters in de kransen van Merkepartij.

Met de organisatie van de kaatspartij op de "sneon fan de Merke" komt een eind aan het zomerseizoen van kaatsvereniging "de Oorsprong". In een Aklasse met zes parturen en een Bklasse met zeven parturen was de partij goed bezet al halen we de hoogtijdagen van meer dan twintig parturen op de Merkepartij niet meer.

Aan het eind van de partij reikte voorzitter Jan de Wolff aan de daarvoor in aanmerking komende kaatsers de prijzen, bestaande uit mooie kransen van de Flowery/Bosma, tassen met inhoud, beschikbaar gesteld door de VVV en de koningsbekers uit. Eerst haalde hij nog even twee punten uit het afgelopen seizoen naar voren, de derde prijs die Jitze Floris uit Joure haalde op het NK voor pupillen in Arum, en de tweede prijs die het partuur van kv de Oorsprong (Tiede Boorsma, Jan Buitenga en Ferdinant vd Werf) tijdens het Nederlands Kampioenschap in Pingjum haalden. Voor de drie kaatsers was er een mooi bos bloemen.

Daarna was het tijd voor de winnaars van de Merkekaatspartij A klasse: Eerste prijs René Leenstra en Sjoerd Nauta (Heerenveen) en Tiede Boorsma (Sint Nyk), tweede prijs Thomas Visser (Heerenveen), Hans Jonkman (Sint Nyk) en Ferdinant vd Werf (Joure), derde prijs Erwin Knol, Johan Binnema en Gerard Lok ( allen Akkrum). Koning in de Aklasse werd met algemene stemmen van de jury Tiede Boorsma B klasse: Eerste prijs Thiemen Koopmans (Hoornsterzwaag), Jilko Rienstra (Sint Nyk) en Ronnie Warringa (Tjalleberd), tweede prijs Rudi Sikkes (Sint Nyk), Tjalling Huizenga (Vegelinsoord) en Klaas Knobbe (Gersleat), derde prijs Thaeke Kuipers (Rottevalle), Hessel Miedema (Balk) en Tjeerd de Jong (Ureterp). Koning in de Bklasse werd Ronnie Warringa. Het zomerseizoen dus ten einde, straks het winterseizoen in de zaal. Nu de sporthal in Joure niet meer beschikbaar is voor de vrijdagavondtraining is besloten dit winterseizoen op de zaterdagmorgen van 9 tot 11 in de Doniahal te kaatsen. De betreffende datums worden binnenkort bij de leden bekend gemaakt.