KV de Oorsprong

Onder best nog wel goede weersomstandigheden, de twee buitjes werden door het droge veld binnen de kortste keren verwerkt en op een mooi veld werden door 27 afdelingsparturen en 18 d.e.l parturen hun partijen gekaatst.

De resultaten :

De afdelingspartij werd gewonnen door Beetgum 1, bestaande uit Daniel Meesters, Yoeri Buiteveld en Leon Wijning. In de finale wonnen ze met 5-2 en 6-0 wel wat geflatteerd van Dronrijp, (Bjorn Idsardi, Jorrit Nanninga en Rutger Kumbansila). Derde prijzen waren er voor Beetgum 2 (Thom Dijkstra, Andre de Vries en Sjouke Beimers) en Morra Lioessens (Johan Sipma en Douwe Dijkstra).

De d.e.l. partij werd gewonnen door Rein Breuker uit Leeuwarden en Rink Rudmer Sterk uit Berlikum. In de finale wonnen ze met 5-2 en 6-4 van Jan T.Eisma van Tzum en Marten Verdijck van Leeuwarden. Er was een derde prijs voor het partuur bestaande uit Mark P.Goodijk van Sexbierum en Jelmer de Vries uit Witmarssum.

 

p>https://plus.google.com/photos/116121267296902331262/albums/6298185544103920049

 

Door op bovenstaande link te klikken of deze in je browser te plakken kom je op de fotopagina. Het hier rechtstreeks tonen van de foto's gaat niet lukken....

 

 </p