KV de Oorsprong


Op zaterdag 3 maart werd het zaalkaatsseizoen van Kv de Oorsprong afgesloten met een partij in de Doniahal. Door de deelname van een fors aantal kaatsers uit een andere federatie stonden er totaal zeven parturen op de lijst.


In de B-klasse ging het om individuele prijzen, winnaar van deze klasse werd Tonnie van der Weij, hij won al zijn drie wedstrijden, de tweede prijs was voor Rein Seerden uit Sneek, de derde prijs voor Sabine Kingma, een van onze gasten van ver-weg.
In de A-klasse moesten vijf volledige parturen onderling uitmaken wie de prijzen mee naar huis mochten nemen. Daarvoor moesten ze dus vier keer "yn de krite".  Na vijf uren kaatsen kwam de volgende stand te voorschijn: 1e prijs Sjoerd Nauta (Heerenveen), Eddy Sjollema (Harlingen) en Jan de Jong (Menaldum) met 28 punten. De 2e prijs was voor Tiede Boorsma (Sint Nyk), die samen met Jelmer Elsinga (Vegelinsoord) en Tjeerd Bouma (Leeuwarden) op de lijst stond. Zij haalden 24 punten. Voor alle prijswinnaars was er gebak, beschikbaar gesteld door de sponsor van de partij, schildersbedrijf Wiebren Dijkstra van Heerenveen.