KV de Oorsprong

Op woensdag 20 juni, bijna de langste dag werd de MIDZOMERPARTIJ georganiseerd, de enige "echte" ledenwedstrijd op het programma. Vorig jaar was de partij een succes omdat ook kaatsers uit Heereenveen meededen, reden waarom zij ook dit keer werden uitgenodigd.

En zo kun het gebeuren dat zestien man/vrouw aan de partij deelnamen, verdeeld in acht A's en acht B's, vier parturen ieder.

Ieder drie partijen kaatsen, en om des tijds wille beginnen met 1 eerst gelijk.

In de Bklasse wonnen Ferdinant vd Werf, netr weer zo'n beetje beter na een blessure en Tjalling Huizenga al hun drie partijen, wonnen de taart, enb Ton vd Weij en Abe Ringnalda werden tweede met een verliespartrij. Voor hen de oranjekoek.

In de A-klasse wonnen Sjoerd Nauta en Bauke Rinzema de taart (en dus de eerste prijs), tweede werden Jelmer Elsinga en Pieter Riemersma

 

        li. Sjoerd en Bauke, re. Talling en Ferdinand