KV de Oorsprong

Op 30 juni 2018 werd in Sint Nicolaasga de KNKB Jongenspartij verkaatst. Deze groep bestaat uit jongens die vanaf 14 en nog geen 17 jaar oud zijn. De grtoep is zoals gebruikelijk ingedeeld in een A-groep en een B-groep.

Op het Renadoveld lagen twee velden klaar voor de "mannen", in de eerste omloop werden echter alle zeven perken bezet door B-kaatsers. Op die manier was het mogelijk alle klassen aan het eind nagenoeg gelijk "uit" te krijgen.

Dat lukte bijna. Zowel ion de A- als in de B-klasse werd prima gekaatst. Veel talent in de groep, waarbij de A-s vaak de wat oudere kaatsers bleken. Het maakt nogal wat verschil als jhe net 14, uit de schooljongens komt, of al haast naar de Junioren heren over moet. De bovenlijn  werd veelvuldig overschreden, en onze voorzitter Jan de Wolff had er bijna een dagtaak aan om de in de bosjes geslagen ballen terug te zoeken. Dat lukte in 9 keer dan ook....Hij mocht rond half vijf de prijzen uitreiken, de scheidsrechters, waaronder onze eigen Harrie de Boer werden bedankt voor hun bemoeienis, maar ook de leden-keurmeesters die soms lang in de heerlijke zon hadden zitten genieten van het kaatsen.

uitslagen van de JONGENSPARTIJ :

in de A-klasse werd gewonnen door het partuur van Aizo Veltman (Hommerts), Erik Minne Cats (Menaam) en Gjalt Sjirk de Groot (Anjum), in de finale wonnen ze met 5-4  en 6-2 van Wessel vd Woud (Goutum), Mark Polstra (Menaam) en Sytse Koree (Anjum). Beide parturen waren met drie gewonnen partijen uit de voorronde gekomen.

In de B-klasse werd volgens afvalsysteem gekaatst, met een herkansing.

De kransen waren voor Jurjen Miedema (Hilaard), Mark Minnesma (Dronryp) en Douwe Lycklama a Nijeholt (It Heidenskip). de tweede prijs was voor Geert Reitsma (Baard), Jorrit Tolsmna (Arum) en Dietmer Kuperus (Bolsward). In de finale was de uitslag 5-3 en 6-6 in het voordeel van eerstgenoemden.
Derde prijzen waren er voor Jitze Floris (Joure), Jan Tymen Eisma (Franeker) en Justin Krottje (Dronrijp) en voor Jelmer Kuiken (Winsum Fr), Thpom Stellingwerf (Gaast) en Allard Dijkstra (Leeuwarden).

In de herkansing was de eerste prijs voor Christiaan Stremler van Exmorra, Jari Visser (Witmarsum) en Rein Breuker (Leeuwarden), en de tweede prijs voor Thomas Dijkstra (Berltsum), Bert Veltman (Hommerts) en Jelke Greidanus (Winsum Fr)

Meer foto's van de prijsuitreiking zijn beschikbaar, neem even contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en je krijgt de gemaakte foto in je mail terug.

Van de dag is een klein filmpje op Youtube beschikbaar. Klik hier voor het filmpje