KV de Oorsprong

Op de eerste zaalkaatswedstrijd in het seizoen 18-19 in Sint Nyk kwamen 17 kaatsers opdagen. Mooi was het dat daar maar liefst vijf van uit Balk kwamen, het was jaren geleden dat daar nog spelers aan het zaalkaatsen deelnamen.

Nadat donderdagavond de defintieve opgave bekend was werd "de lijst" gemaakt. Daarbij werden de zes a-kaatsers bijeen gebracht in een drie-keer loten poule en de resterende kaatsers in de B-groep in vier parturen. Hierdoor kon iedere deelnemer drie keer een partij kaatsen.

In de A-klasse werd in de drie wedstrijden prima gekaatst, waarbij met name degelijkheid in de opslag vaak de doorslag gaf. Over drie partijen was (opnieuw) Tiede Boorsma de sterkste, hij won alle drie partijen, wel moest hij in de tweede partij tegen o.a Jan Buitenga een 5-3 achterstand goedmaken en had daarbij alle geluk dat een op 6-6 uitgeslagen bal door een speler van een andere partij werd gekeerd voor hij de kaats kon passeren. Het geluk is met de goeden zullen we maar denken.

Jan Buitenga werd met 19 punten tweede, en (ook bestuurslid) Rudie Sikkes werd met 17 punten derde.

Zoals gezegd in de B-klasse vier parturen, waarvan een bestaande uit twee man. Bauke Rinzema (alweer een bestuurslid) met zijn Balkster maat Lolke  Hotsma wonnen alle drie partijen en daarmee de eerste prijs. Tot de finale had de nummer twee Wieger Boonstra met zijn maten Anne van der Werf en Rinke Schram ook twee partijen gewonnen, maar in die finale gingen ze met 5-0 roemloos ten onder.

Jammer dat de voorzitter van kv de Oorsprong Jan de Wolff niet aanwezig was, de rest van het bestuur, Tiede, Jan, Rudie en Bauke gingen met één van de suikerbroden die als prijs waren aangerukt, naar huis.