KV de Oorsprong

Nu we vanaf 11 mei 2020 beperkt weer mogen sporten en dus ook kaatsen moeten we dat wel doen volgens de richtlijnen zoals die door diverse instanties zoals RIVM, NIC/NSF, KNKB en gemeente zijn vastgesteld.

 

Een hele middag zoeken op Internet levert niet een echte richtlijn op, zodat we als bestuur van KV “de Oorsprong” zelf onze spelregels gaan afspreken.

 

 

Algemene regels:

 

Je blijft thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Je blijft thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

• Je blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

• Je blijft thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

• Je blijft thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

• ga je direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 

En practisch:

 

Voor, tijdens en na de training wordt tussen de kaatsers strikt een afstand van anderhalve meter bewaard. Iedere vorm van lichaamscontact wordt zoveel mogelijk vermeden.

 

De lijnen voor het kaatsveld worden door één of twee personen gelegd, met in achtnemend van de anderhalve meter afstand. Opruimen van het veld gebeurt op dezelfde wijze.

 

Er is geen gelegenheid tot douchen en omkleden in de kleedruimtes. Evenmin voor toiletgebruik. Ook wordt er na de training niet in of bij de berging “nagezeten”. 

 

De velden worden zodanig gelegd dat er tussen twee perken drie meter ruimte is. Wanneer perkspelers buiten het perk willen stappen doen ze dat aan de buitenkant. Tussen de voorspeler en de achterperkspeler wordt ook de gewenste tussenruimte gehandhaafd.

 

Er is ontsmettingsmateriaal beschikbaar om de kaatsblokjes en de kaatsballen regelmatig schoon te maken.  In ieder geval bij iedere opslagwissel wordt de bal met een licht vochtige doek afgenomen. Voor alle duidelijkheid: spuwen op de bal is al jaren geleden verboden.....

 

Voor zover zaken voorkomen die niet hiervoor zijn benoemd: Gebruik je gezonde verstand!