KV de Oorsprong

Honderd jaar kaatsen in SInt Nic. Wie beweert dat en hoe valt dat te bewijzen?

Sybrand van der Weij, je kent hem nog wel() is ergens over gegevens gestruikeld die een helderder licht werpen op de geschiedenis. Zo was er voor de huidige club niet één, maar waren er maar liefst drie kaatsverenigingen in Sint Nyk, alle in hun eigen tijd.

In de Leeuwarder Krant van 15 augustus 2008 verschijnt een klein stukje :
SInt Nyk,
Ook hier is een kaatsvereeniging opgericht, gedoopt met den naam "de Takomst".
Ze telt reeds ruim dertig leden; bestuursleden zijn de heeren: E. van Zandbergen,
W.Huitema, J.Adema, D. de Ree en J.Brouwer. Het hier ongewone spel trekt
Zondags veel toeschouwers.

en op 29 augustus 1908 staat in dezelfde krant in een bericht over de Volksfeesten in Sint Nicolaasga onder meer: Ledenkaatspartij van "de Takomst" Heden werd een ledenwedstrijd gehouden, waaraan maar liefst 32 deelnemers deelnamen. De uitslag van de wedstrijd is nog bekend, 20 gulden (toen een heel bedrag) werd gewonnen door S.Struiksma, D.v.d.Berg en J.Spijkerman.
Waarschijnlijk de eerste MERKEpartij!  Opvallend was dat de merkewedstrijd op de donderdag werd verkaatst, en dat de kranswinnaars met hun krans meeliepen in de optocht.

In 1911 is "de Takomst" lid geworden van de Nederlandsche Kaats Bond, de N.K.B.

1915 was voor de kaatsers in Sint Nyk een slecht jaar, door een brand werden alle bezittingen vernield. De LC schrijft: Door de steun van enkele notabelen is men echter in staat gesteld alles weer aan te schaffen", en kon er dus weer worden gekaatst.

In 1927 schrijft een andere club uit SInt Nyk, "DE EENDRACHT" zich bij de Bond in. Wat er met "de Takomst" is gebeurd weten we (nog?) niet, kennelijk was er "spul" geweest in de oude club, de nieuwe naam duidt daar wel een beetje op.... "De Eendracht" was al opgericht in 1921 en heeft een aantal jaren zonder steun van de NKB gedraaid.
Uitslagen zijn uit deze tijd niet bekend, wel wordt vermeld dat bijvooreeld op 13 september 1923 het Dorpskaatsen wordt gehouden. Een late Merkepartij???

"De Eendracht" wordt door de NKB al weer in 1928 afgevoerd. Reden onbekend. Dan blijft het in de annalen van de NKB stil tot 1948 wanneer er vanuit Sint Nyk opnieuw een kaatsvereniging zich aanmeldt. "DE HURDE HâN.
Deze club handhaaft zich tot 1963 wanneer zij weer door de NKB wordt afgevoerd. Reden toen was een onbetaalde rekening, waarover tussen het toenmalige bestuur en de Bond een conflict was gerezen. DHH weigertde te betalen en werd geroyeerd.

Men kon toch niet zonder kaatsen in Sint Nyk en in 1965 meldde zich een nieuwe kaatsclub "DE OORSPRONG" aan bij de NKB. Deze club was het jaar daarvoor, in 1964 opnieuw opgericht. Omdat onze vrienden in Joure zich inmiddels over de oude naam "hurde hân" hadden ontfermd werd een nieuwe naam gekoizen. Men kaatste voornamelijk bij Huisterheide op het veld voor het huidige hotel "de Oorsprong". De kaatsattributen werden opgeslagen in het electriciteitshokje vlakbij. Bekend was ook de bus limonade die tijdens wedstrijden werd aangesleept. Over deze tijd bestaan uit de overlevering veel meer verhalen natuurlijk. Vraag er bij de oudste leden maar eens om, ze zullen ze met plezier weer naar voren halen. Of er bij de Bond eerst ook nog achterstallige rekeningen moesten worden betaald vermeldt de historie niet.