KV de Oorsprong

Drie man uit het bestuur van onze kaatsvereniging, Feike Oostenveld, Tiede Boorsma en Jan Buitenga hebben zaterdag 30 november in Joure de zaalkaatspartij gewonnen.

Door het lot waren zij aan elkaar gekoppeld en moesten opboksen tegen drie andere sterke parturen. Opnieuw (gelukkig) veel kaatsers uit Heerenveen die, met uitzondering van Wiebren Dijkstra  geen potten konden breken. Wiebren kaatste met Hans Jonkman en Jouke de Roos. Zij verloren hun eerste partij tegen Feike, Tiede en Jan met 5-3, maar wonnen daarna hun andere partijen. Feike cs lieten ook in hun tweede en derde partij de kaas niet van het brood eten en wonnen de partij dus met 21 punten, gevolgd door Hans met zijn maten die 17 punten behaalden. De Est volgde met 14 en 13 punten.
in de B-klasse was er geen partuur dat drie partijen wist te winnen,  maar Rudi Sikkes, Joop Wortman (beide lid van de Ooraprong) kaatsten met Janke Meijer van Heerenveen en wonnen twee partijen en haalden in de derde wedstrijd vijf punten, zodat zij met 19 eersten de eerste prijs pakten. Tweede werden Dik Wiglema, Tjalling Legendal en Hans Homminga, allen eigen leden, zij sloegen 17 punten bij elkaar. 
De kransen stonden dit keer, versierd met kikkers, muizen en een chocoladeletter, in het teken van Sinterklaas, de bakker had er een lekker pakket bij gemaakt en voor de eerste prijswinnaars was er bovendien een door Feike beschikbaar gestelde legpenning beschikbaar. Leuk was dat de eerste prijs in de A-klasse moest worden uitgereikt door Jappie Dijkstra van Heerenveen, omdat alle aanwezige bestuursleden van de Oorsprong aan de andere kant van de tafel stonden.