KV de Oorsprong

In de aanloop naar de Merkepartij werd het bestuur van Kv de Oorsprong geconfronteerd met de melding van de gemeente Skarsterlân het gebruik van de sportvelden in Sint Nyk had verboden. Op zoek naar een alternatief kwamen we op het trainingsveld van Renado terecht, een stoffige, maar mogelijke uitwijk. De nadelen die dit veld met zich meebrachten trof alle kaatsers in gelijke mate.

 

De opgave voor de Merkepartij overtrof de niet zo hoog gestelde verwachtingen van het bestuur gelukkig, zodat met een a-klasse van vier sterke parturen en een B-klasse met zes parturen kon worden begonnen.

Bij de A's werd op hoog niveau gekaatst, met soms spannende partijen, soms qua uitslag wat minder spannend lijkend, maar de manier waarop de eersten moesten worden binnengehaald was soms bloedstollend. Het partuur 1, bestaande uit Freerk Terwisscha van Scheltinga uit Easterein, Jelmer ElInga van Heerenveen en Bauke Rinzema van Joure  wonnen alle drie partijen en daarmee de eerste prijs, de andere drie parturen wonnen ieder één partij, zodat de voor-eersten in de verloren wedstrijden bepaalde wie de tweede prijs mochten ophalen. Uiteindelijk we dat het partuur van Jarich Westra uit Jubbega, Ivo Jan de Wolff van Joure en Jouke Vennik uit Sint Nyk.

Door de Koningscommissie werd Freerk Terwisscha van Scheltinga van het winnende partuur als koning van de partij uitgeroepen.

De B-klasse kaatste in twee poules, van ieder drie parturen. Hierdoor kaatste iedereen in ieder geval twee keer, vier van de zes parturen drie keer.

In de eerste poule wonnen Wiebren Dijkstra, Heerenveen, Ane Sijbesma van Akkrum en Thaeke Kuipers van de Rottevalle al hun partijen, in de tweede poule deden Willem Leenes, Sint Nyk, Pieter Bouma, Joure en Gerard van Etelen uit Jubbega hetzelfde, zodat zij tegen elkaar in een echte finale uitkwamen. Deze finale werd in het voordeel beslist door Wiebren  Dijkstra die Willem en zijn maten met 5-4 en 6-6 terugwezen naar de tweede prijs. Om de derde prijs werd ook nog gekaatst, deze strijd werd gewonnen door Rudi Sikkes, Sint Nyk, Elly van Seijen Heerenveen en Rients Smeding uit Sint Nyk.

Ook hier werd uit het winnende partuur een koning gekozen, met één puntje meer (8 om 7 stemmen) werd Thaeke Kuipers koning van de Merke. Hij bekroonde hiermee zijn seizoen waarin hij al vanaf juni in training was voor deze partij en regelmatig de trainingen in Sint Nyk bezocht.

Na afloop kon voorzitter Jan de Wolff de genoemde winnaars voorzien van respectievelijk kransen, Konings- en herrinneringsbekers en de door de VVV beschikbaar gestelde tassen met inhoud.

Het veldseizoen zit er voor de meeste kaatsers nu weer op. Het winterprogramma ligt al weer klaar.....