KV de Oorsprong

 

Op 8 mei 2012 werd begonnen met de ledencompetitie, tien man kwamen naar het veld nadat ze in april al enkele trainingen hadden bijgewoond.
Omdat de uitslagen het hele jaar op de website zijn geplaatst, hieronder alleen een opsomming van de "andere partijen" en de aantallen kaatsers in Sint Nyk:

Competitie: 8 mei, tien man, 15 mei zes man,

Op 20 mei werd een ledenwedstrijd gekaatst in Joure, twee partijen gekaatst:
Tiede Boorsma won met Bauke Rinzema en Feike Oostenveld met 5-5 en 6-4 van Jan de Wolff, Willem Leenes en Jan Buitenga
Tiede Boorsma, Willem Leenes en Jan de Wolff wonnen met 5-2 en 6-2 van Jan Buitenga, Bauke Rinzema en Feike Oostenveld.

Competitie: 22 mei, bij de Boskranne vier man, 29 mei acht man,

Federatiepartij op 2 juni
In de A-klasse waren zes geselecteerde kaatsers drie keer geloot en kaatsen tegen elkaar om een individueel klassement. Tiede won dus al zijn drie partijen en dus de (oranje)krans en de (oranje-C1000)tas met inhoud, gedeeld tweede werden Gerard de Wolff en Bauke Rinzema, die iedere 17 punten bijelkaar kaatsten, evenveel voor- en tegenpunten hadden en daarom beide de tweede C1000 tas mochten ontvangen.
In de B-klasse kaatsen vier parturen in een halve competitie tegen elkaar om de punten. Zoals vermeld deden Willem en Tjalling dat het best door al hun partijen te winnen. Tweede werden de mannen van het paruur van Erwin de Boer, Tjjalling Huizenga (Vegelinsoord) en Johan Sikkema (Emmeloord).

Op 3 juni werd de KNKB meisjeswedstrijd georganiseerd, Samen met de aanwezige leden kon het bestuur na afloop op een geslaagde dag terugzien. Jildou Sweering, Pytrik Visser en Melissa Rianne Hiemstra wonnen in Sint Nicolaasga de A Klasse van de meisjescategorie. Ongeslagen, zij wonnen alle drie hun partijen in de poule. Tweede werden Ilse Tuinenga, Lilijan Kingma en Nicole Hemenius. In de B-klasse werd de partij gewonnen door Anne Berber Zeinstra uit Peins, Everdyne de Haan uit Wier en Marrit Zeinstra, ook uit Peins. Riska Bouma uit Buitenpost, Martine Miedema van Hilaard en Anne Nienke Bergsma van Minnertsga wonnen de tweede prijs.

Competitie: 6 juni tien man, 13 juni (Nederland voetbalde tegen Duitsland), zes man, 20 juni negen man, 27 juni twaalf, 4 juli tien.

Tries bericht.: Op 28 juni 2012 bereikte ons het trieste bericht dat ons lid, oud-bestuurslid,oud-trainer, initiator van het zaalkaatsen in de Zuidwesthoek, en nog zoveel meer, Sape de Haan, na een kort ziekbed, plotseling is overleden.
Nog geen drie weken geleden trad Sape nog op als scheidsrechter tijdens de Knkbpartij voor meisjes in Sint Nicolaasga. Hij was een markant man binnen de federatie en binnen onze vereniging.
Wij wensen zijn achterblijvende familie alle mogelijke sterkte toe.

Op zaterdag 7 juli werd voor de derde keer het NK in de 50+ klasse verkaatst. Het werd een bijzonder spannende dag, waarin reputaties warden gemaakt en afgebroken. Dank zij de medewerking van bijna alle leden kon het bestuur na afloop terugzien van (weer) een bijzonder geslaagd NK. En natuurlijk bedanken we ook onze sponsors, die speciaal deze partij hebben gesteund, te weten RS bouw, oftewel Rients Smeding en Rudy Sikkes Sanitair-aanleg en onderhoudsbedrijf. Grote klasse mannen, zonder jullie hadden we een probleem gehad.
Ried met Wietse Punter, Evert Siderius en Fetze Jan Kooistra won na spannende partijen ( in de 4e omloop 5-5 en 6-6 tegen Sint Jacobiparochie) in de finale van Minnertsga, Geert Faber, Johnny Bergsma en Auke Akkerman. De uitslag van de finale was 5-5 en 6-2.
Het partuur van De Oorsprong, Jan de Wolff, Willem Leens en Jan Buitenga werd in de eerste omloop roemloos van de lijst geveegd door Dronrijp. Geen eerst was hun gegund.

Op 11 juli werd een ledenpartij gekaatst waarbij alleen bestuursleden aanwezig waren. Tiede won de partij, Bauke werd tweede.

Competitie: 18 juli wegens regen vervallen, 25 juli 9 man. 8 augustus wegens PC geen kaatsen, 15 augustus vier man. 22 augustus acht man, 29 augustus nog 12 man, lest best zullen we maar zeggen.

De Merkepartij :
Van het verloop van de Merkepartij kan ik niet zoveel zeggen, ik was er niet bij, wel weet ik dat het winstille, mooie weer een grote invloed op de uitslag heeft gehad, immers de hoge ballen achterin van Sijbrand van der Weij en de "jezusballen" van Thaeke Kuipers hebben menig achterinse tot wanhoop gebracht. Geen wonder dan ook dat zij na afloop in de kransen stonden.
Voor het eerst werd gebruik gemaakt van onze nieuwe partytent, zodat de prijsuitreiking dit jaar ook op het veld plaatsvond. Jammer was, dat daarna de restanten door twee bestuursleden moesten worden opgeruimd. Dat gaan we volgend jaar beter organiseren!

De uitslag in de A-klasse:

1.: Sijbrand van der Weij (Easterein) en Hans Jonkman (Sint Nyk), Sijbrand werd koning voor de tweede opeenvolgende keer,
2.: Tiede Boorsma (Sint Nyk) en Jappie Dijkstra (Heerenveen).

In de B-klasse
1e prijs: Pieter Bouma, Thaeke Kuipers en Jelmer Elzinga
2e prijs: Ferdinand van der Werf, Roelof Douma en Jouke de Roos
3e prijs: Rients Smeding, Ellie van Seijen en Sikke Visser
koning in de B-klasse werd Jelmer Elzinga.

Bowlingavond:
De bowlingavond begint steeds meer een bestuursuitje te worden, naast het voltallige bestuur waren slechts twee "gewone" leden aanwezig, Tsjalling en Miriam. Jammer, want het is een mooie gelegenheid eens wat met een grotere bal te oefenen. Toch een zeer geslaagde avond, probeer het dit jaar toch maar eens....

Zaalkaatsen in Sint Nyk 27 oktober:
Tiede Boorsma en Jan Buitenga wonnen (samen) de eerste partij, tweede warden Sjoerd Nauta, Jappie Dijkstra en Jelmer Elzinga van Heerenveen. In de Bklasse wonnen Gerrit Sijtsema uit Zaltbommel, Rudi Sikkes uit Sint Nyk en Gerry Saakstra uit Heerenveen.
Tweede prijs was voor Wiep Dijkstra, Douwe de Jong (Heerenveen) en Anne Sijbesma uit Akkrum.

Zaalkaatsen in Joure 1 december

In de A-klasse won Tiede Boorsma de partij, (alle drie partijen gewonnen), Jan Buitenga nam de derde prijs mee, tussen hen nog Wiebren Dijkstra uit Heerenveen.
de B-klasse werd gewonnen door Feike Oostenveld, Rudi Sikkes en Rein Seerden uit Sneek. De tweede prijs was voor S.Visser, Drachten, U.Bauer, Leeuwarden en A.Meijer uit Heerenveen.
Dat de partij doorging was eigenlijk een wonder. De opgave voor partij kwam erg langzaam op gang, en met zes man die met moeite uit de lijst werden geselecteerd, en vier parturen in de B- klasse kon het maar net....

Zaaltrainingen in Joure

De zaaltrainingen in Joure op de vrijdagavonden warden dit jaar goed bezocht. Helaas niet door leden van "de Oorsprong", gelukkig kwam Heerenveen iedere week met veel kaatsers opdagen. Toch een idee voor komend seizoen, aan het begin van het weekend even los?

Klaverjassen

Het klaverjassen om het kampioenschap van Doniawerstal werd dit keer voor de 43e keer georganiseerd. Zeven tafels werden bezet door 28 mannen en vrouwen die een gooi deden naar de beker. Dit jaar lekker veel kaatsers die de strijd aanbonden met "betúfde" kaarters van een klaverjas-clubje. In de top vijf van de einduitslag stonden maar liefst vier leden van "de Oorsprong". Eerste onder hen Thaeke Kuipers, die met 7102 punten winnaar werd, tweede werd Jaap Noordman met 6987, derde Willem Leenes met 6987, vierde Jan Buitenga met 6859 en vijfde Fred Veldman met 6827 punten. Leuk detail was dat Thaeke ontdekte dat zijn vader meer dan 40 jaar gelden een van de eerste winnaars was van de wisselbeker die hij nu een jaar op zijn schoorsteenmantel mag houden.