KV de Oorsprong

 

training in Sint Nicolaasga begon op woensdag 14 april 2010
competitiekaatsen in Joure begon op maandag 3 mei 2010

Het competitiekaatsen in Sint Nicolaasga begon op woensdag 5 mei 2010. de kampioen van de ledencompetitie Roelof Douma pakte opnieuw de daaraan verbonden beker. Hij haalde 67 punten Tiede Boorsma werd tweede met 63 punten.

Joure: In Joure won Gerard de Wolff de competitie, tweede werden Bauke Rinzema en Ferdinand van der Werf met een gelijk aantal punten.

woensdag 19 mei 2010 Ledenpartij Sint Nyk 10 kaatsers.
In de B-klasse wonnen Pieter Bouma en Joop Wortman beide partijen, in de A-klasse was dat Willem Leenes. Zij allen haalden 14 punten. Tien punten waren er voor Tiede Boorsma en Tjalling Legendal, zes voor Roelof Douma en Ferdinant van der Werf.

 

maandag 7 juni 2010 LEDEN Joure 10 kaatsers
T. Boorsma                  5 - 0                                   J.Buitenga
R. le Cuivre                  6 - 4                                   G.de Wolf

J. Buitenga                   5 - 3                                   G.de Wolf
R. le Cuivre                  6 - 2                                   T.Boorsma
------------------------------------------------
W .Leenes                    3 - 5                                   J.Wortman
D.Wiglema                    2 - 6                                   F.Oostenveld
P.Bouma                                                                 Tj. Legendal

P.Bouma                      5 - 5                                    W.Leenes     
D.Wiglema                   6 - 8                                    Tj Legendal
F.Oostenveld                                                           J.Wortman

 

zaterdag 12 juni 2010 Federatie Sint Nyk 12 kaatsers
In de A-klasse kaatsten Tiede Boorsma, Gerard de Wolff, Sjoerd Nauta (later na een hamstringblessure vervangen door Jan de Wolff ) en Sybrand van der Weij,
Tiede won al zijn drie partijen, de eerste op vijf gelijk, de tweede bij vijf-vier en de derde met vijf-twee. Of de anderen moe werden of dat hij zo laat op gang komt vermeldt het verhaal niet. Tweede werd Sjoerd Nauta/Jan de Wolff met enkele punten minder....

In de B-klasse kaatsten Willem Leenes, Henk Bloemsma, Rients Smeding en Johan Sikkema. Hier was Willem eerste, won wel niet al zijn partijen, en hij trok Rients Smeding mee naar een verdienstelijke tweede plek, evenveel voor- en tegeneersten maar maar met de punten in de laatste eersten net iets gunstiger uitkomend.

In de C-klasse kaatsten Jan Bleeker, Johan Sikkema, Pieter Bouma en Rudi Sikkes. Hier ging Rudi, als jongste van het stel maar wel in zijn eerste partij, met de eerste prijs aan de haal. Hij won al zijn drie partijen.

zondag 13 juni 2010 KNKB pupillen Sint Nyk
Onder leiding van de clubscheidsrechters Tiede Boorsma en Feike Oostenveld werd de ons door de KNKB toegewezen wedstrijd verkaatst. Eenendertig kaatsers, twee klassen.

A:-klasse : er werd in twee poules gekaatst, spannend, meerder malen vijf eerste gelijk. De winnaars van de poules kaatsten tegen elkaar in een finale, die ook bij vijf-vijf werd beslist. Winnaars in Sint Nyk werden Menno Galama uit Tjerkwerd en Hedser Mud uit Wergea, tweede werden Stefan van der Meer uit Baard en Siard Bloemsma uit Franeker, derde werden Jens Visser van Oosterbierum en Lars Onrust uit Makkum.

B:Klasse : Winnaars en verliezersronde, ook hier bijtijden erg spannend.
In de winnaarsronde ontstond een finale tussen Wytze Yntema en Jan Sijtsma van Wommels en Feike Douwe Zijlstra van Folsgare met de bijgelote Thomas Werkhoven uit Franeker. De laatste twee wonnen de partij met 5 om 5 en 6-2. Een derde prijs was voor Gjalt van der Hem uit Jorwert en Arnout Meijer uit Wommels.
In de verliezersronde wonnen Rimar Looge uit Peins en Gerard de Vries uit Beetgum van Gjalt Sjirk de Groot en (bijgeloot) Redmer Zaagmans uit Witmarsum.

maandag 28 juni 2010 LEDEN Joure
R. le Cuivre                 4 - 5                                     J.de Wolf
B.Rinzema                  4 - 6                                     J.Buitenga
F.v/d Werf                                                               W.Lenes

R. le Cuivre                  5 - 4                                    J.de Wolf
B.Rinzema                   6 - 4                                   J.Buitenga
F. v/d Werf                                                              W.Lenes

J.Wortman                  1 - 5                                     R.Sikkens
Tj Legendal                 2 - 6                                     F.Oostenveld

R.Sikkens                   1 - 5                                     F.Oostenveld
Tj Legendal                 4 - 6                                     J. Wortman

 

zaterdag 3 juli 2010 NK 50 + afd Sint Nyk

Harlingen wint NK 50+ in Sint Nicolaasga, De Oorsprong sneuvelt in de tweede ronde.....
Harlingen, met Pollie Kwast, Eddy Sjollema en Johannes Hinrichs is de winnaar geworden van het NK senioren 50+ georganiseerd door kaatsvereniging "de Oorsprong uit Sint Nicolaasga. In de finale bleken zij te sterk voor Berlikum, dat kaatste met Sape Nauta, Fedde van der Graaf en Johannes Siegersma. Vooral Pollie Kwast met zijn vliegende opslag maakte het het perk van Berlikum regelmatig té lastig.
De derde prijs was voor Easterein, (SIpke Hiemstra, D.D.Reitsma en Tjerk Okkema).
In de tweede omloop sneuvelde het partuur van “de Oorsprong” tegen Readhus Tirns  met 5-5 2-6

woensdag 18 aug. 2010 leden Sint Nyk
Op deze woensdagavond waren er 12, later 13 kaatsers op het veld. De indeling was daardoor wel wat moeilijk, maar (bijna) iedereen heeft twee parijen kunnen kaatsen.

Eerste omloop werd er ABC gekaatst:
Rients Smeding, Tiede Boorsma en Tjalling Legendal wonnen met 5-2 en 6-0 van Thaeke Kuipers, Jan Buitenga en Joop Wortman,
Johan Spoelstra, Feike Oostenveld en Pieter Bouma wonnen met 5-3 en 6-0 van Bouke Rinzema, Willem Leenes en Roelof Douma.

Tweede omloop
Tjalling Legendal en Joop Wortman wonnen met 5-4 en 6-4 van Pieter Bouma en Roelof Douma,
Bouke Rinzema en Feike Oostenveld wonnen met 5-3 en 6-4 van Erwin de Boer en Willem Leenes,
Jan Buitenga en Tiede Boorsma wonnen met 5-1 en 6-4 van Johan Spoelstra, Thaeke Kuipers en Rients Smeding.

 

zaterdag 3 sept. 2010 Merke Sint Nyk
A klasse
Winnaar Sijbren van der Weij met Yme Hiemstra
tweede   Tiede Boorsma en Rob Lecuivre
derde      Rene Leenstra en Jouke Vennik

B klasse
winnaar   Rients Smeding, Pieter Bouma  en Thaeke Kuipers
tweede    Ferdinant van der Werf, Ane van der Werf en Ronnie Waringa
derde      Ynze Oosterloo, Menno Hiemstra en Anne JAn Visser
derde      Bauke Rinzema, WIjbren Dijkstra en Erwin de Boer

 

WINTERPROGRAMMA:

 

Bowlingavond
Miriam van der Veer en Ferdinant van der Werf winnen de eerste prijzen tijdens de bowlingavond. Read MoreMet 16 deelnemers was de avond iets slechter bezocht dan vorig jaar, er kunnen dan ook wel wat leden bij. Mirjams eerste ronde van 140 en de tweede van 81 brachten haar totaal op 221 punten. Tweede werd Marja van der Werf met 195 punten, derde werd Jeanne Wortman met 176 punten.

Bij de heren was Ferdinant van de Werf de beste. Via 149 en 140 punten scoorde hij 289 punten en bleef daarmee Willem Leenes 6 punten voor (283). Derde werd Joop Wortman met 237 punten. Hoewel de poedelprijs niet werd uitgereikt, is het toch wel leuk om te vermelden wie ervoor in aanmerking komen, (temeer omdat ik hetzelf niet ben)  Pieter Bouma met 148 en Grietje Oostenveld met 157 kwam deze twijfelachtige eer toe..

 

ZAALKAATSEN
De eerste zaalkaatspartij van dit seizoen op 30 oktober in de Sint Nykster Sporthal wonnen Ivo Jan de Wolff en Jouke Vennik de eerste prijs in de A-klasse. Read MoreIn totaal 20 kaatsers. Ivo Jan en Jouke dus winnaar, maar zij bleven de nummers twee Tiede Boorsma en Willem Leenes na drie partijen slechts 1 punt voor.  Zij, op hun beurt hadden ook slechts 1 punt voorsprong op de nummer drie!
In de B-klasse wonnen Tjeerd Kooistra, Pieter Bouma en Ane Sijbesma al hun drie partijen, en stonden na de partij ook in de kransen. De tweede prijs was voor Ultsje Veldstra, Marten Bergma en Ane van der Werf.

De Pepernotenpartij op zaterdag 4 december werd gewonnen door Joop Wortman en Jan Buitenga van de eigen vereniging "de Oorsprong" samen met Jan Bruinsma van Heerenveen. Als tweede eindigden Henk Bloemsma van IJsselmuiden, Sjoerd Nauta van Heerenveen en Johan SIkkema van Emmeloord.
In de B-klasse waren de kransen voor Gerrit Otter van Goutum, Ane van der Werf uit Sneek en Ane Sijbesma uit Akkrum. Zij bleven Ultsje Veldstra van Idaard, Marten Bergsma van Reduzum en Gerrie Saakstra van Heerenveen één puntje voor. Derde in de B-klasse werd het partuur van Kees SIkkema Dronten, Thea Dijkstra Heerenveen en Jan Bleeker uit Sneek.

 

Helaas hebben we de zaalkaatswedstrijd van zaterdag 22 januari 2011 moeten afgelasten. Er waren te weinig (11) deelnemers!

 

Kaarten voor kaatsers

 

In verband met het 40 jarige jubileum van de klaverjaspartij “om het kampioenschap van Doniawerstal” waren er dit keer dubbele prijzen. Deze werden verdeeld tussen 28 kaarters die op de uitnodiging waren afgekomen. Jan de Wolff kon eerste drie prijzen (waardebonnen) uitreiken aan JAntsje Jellesma 7166 punten, Hilly van der Werf 7053 en Adri de Boer 6978 punten.