KV de Oorsprong

in de afgelopen tijd hebben we als kaatsvereniging meegedaan aan een aantal schoolprojecten. Niet met de illusie dat het onze club nog eens jeugdleden zal opleveren maar meer met een hoger doel, onze sport bekend te maken bij hen die de toekomst hebben, de jeugd. 

Eerst werd medewerking verleend aan een opdracht van een Ciosstudent, die met twee groepen van het Klimmerblêd in de kleine gymzaal een aantal trainingen gaf. In vijf trainingen werden zo'n vijftig kinderen wegwijs in het spel. Daarnaast werd in projecten een 16-tal kinderen van het Klimmerblêd op de donderdagmiddag een klein uur kaatsen bijgebracht, en tenslotte is vandaag op het Bornego college in het kader van een Friese sportdag aan 120 konderen ieder anderhalf uur kaatslessen gegeven in groepen van 30. Dot laatste met de zeer gewaardeerde hulp van Pieter Bouma, Jouke Vennik en Harrie de Boer.

Jan Buitenga