KV de Oorsprong

Toch ook een klein succesje voor KV de Oorsprong:

Jitze Floris heeft afgelopen zaterdag de derde prijs behaald met Jutrijp Hommerts op het NK.

Jitze is de zoon van ons lid Jannie Floris.
Omdat wezelf geen jeugd meer in de club hebben is voor Jitze geregeld dat hij met een 'buur"club, te weten Jutryp-Hommerts kan kaatsen.
Dit in het kader van het eenlingen beleid van de KNKB, waar het bestuur graag zijn medewerking aan heeft gegeven.
In de halve finale kwamen ze nog 4-1 voor tegen de latere winnaars Dronryp.
Uitslagen: 1e omloop: Wommels 5-1 6-2
2e omloop: Goutum 5-0 6-6
3e omloop: Bolsward 5-4 6-6
halve finale: Dronryp 5-5 0-6