KV de Oorsprong

Nadat we vijf jaar het NK in de 50 plus op de kaart hebben gezet was het dit jaar aan Pingjum (Penjum zeggen ze zelf) om dit kampioenschap te organiseren. Ze deden dat goed, maar de sfeer was er niet zoals in Sint Nyk, zei men....

Wat wel goed was was het presteren van het partuur van onze club. Met Tiede Boorsma, Ferdinant van de Werf en Jan Buitenga in het afdelingspartij werd van achtereenvolgens Goutum 5-3, Makkum 5-2 en Beetgum 5-3 gewonnen waarna we met een staand nummer in de finale terechtkwam. Daarin moesten we het opnemen tegen Franeker.

 

In een spannende wedstrijd met veel 6-6 aan de telegraaf waren de zes borden uiteindelijk voor Franeker, wij bleven op drie eersten hangen. Met een beetje geluk waren dat er meer geweest maar uiteindelijk was de winst van Franeker wel terecht. Onderstaand de verenigingsmedaille die een plekje krijgt in ons prijzenkastje waarin tot nu toen twee vijfde plekken op Bondspartijen hingen, de persoonlijke prijzen van Makkumer aardewerk en een persoonlijke medaille. Helaas geen krans maar toch wel iets waar we trots op zijn.

Komende zaterdag komen de kanonnen van de 50plus naar hier om in een A en B klasse te strijden om de kransen en andere prijzen. Hiervoor doet het bestuur een beroep op de leden om ons die dag bij te staan in de organisatie. De verschillende keurmeestersposten moeten weer bezet worden en ook ander hand- en spandiensten zijn welkom. We beginnen zaterdagmorgen om 10.00 uur met de B-klasse. Later deze week geef ik nog wel even door hoeveel parturen we mogen verwachten.