KV de Oorsprong

de eerste zaalkaatspartij van dit seizoen werd op zaterdag 5 december 2015 in Sint Nyk gehouden. Gezien de datum werd de partij Sinterrklaaspartij gedoopt en werden de prijzen hieraan aangepast. Gehoopt werd op een flink deelname, nadat alle leden via de mail waren benaderd, de omliggende verenigingen binnen en buiten de federatie aangeschreven en mondeling meerdere kaatsers "om items" persoonlijk werden gesproken. Grote teleurstelling dan ook bij de wedstrijdleiding toen er slechts 5 kaatsers/kaatstsers acte de présence gaven.

 

De kaatsers werden in twee klassen verdeeld, een a klasse met zes man die drie keer werden geloot en dus drie wedstrijden moesten kaatsen, en drie parturen van drie die een hele competitie tegen elkaar kaatsten. 

In de Aklasse werden spannende partijen gekaatst, waarna uiteindelijk Sybren Visser de meeste punten haalde (21) en Sjoerd Nauta en Tiede Boorsma ieder 19. De "meneren", dat wil zeggen de punten in de laatste eersten moesten daarop de beslissing brengen. sJoerd had er 6', Tiede 2. De twee prijzen, een banketletter waren voor Sybren en de banketstaaf voor Sjoerd.

in de Bklasse won partuur Ton van der Weij, Pieter Bouma en Anne Sijbesma al zijn wedstrijden, tweede werden Henk Bloemsma, Tjalling Huizenga en Janke Meijer die nog 21 punten bij elkaar harkten.