KV de Oorsprong

Met drie parturen in de A-klasse en vier parturen in de B-klasse was het bestuur van "de Oorsprong" best tevreden. Een aantal van twintigtal kaatsers was al even geleden voor de club.

in de A-klasse werd de partij gewonnen door Tiede Boorsma, Rudi Sikkes en Gerry Otter uit Leeuwarden, tweede werden Sjoerd Nauta, Heerenveen, Johan van der Veen uit Oenkerk en Wiebren van der Woud uit Goutum. 

In de B-klasse moest ieder partuur drie keer kaatsen. Na de drie partijen bleken twee teams een gelijk aantal punten (17) te hebben behaald, zodat de tegeneersten de doorslag moesten geven. Met negen tegeneersten wonnen Henk Jansma uit Damwoude, Johan Sikkema van Emmeloord en Anne van der Werf uit Sneek de eerste prijs, tweede met tien tegeneersten werden Ton van der Wey uit Sint Nyk en Tjalling Huizenga van Vergelinsoord.

voor de winnende parturen weren er lekkere speculaasstaven, beschikbaar gesteld door de KPJ van Sint Nyk. Hieraan zit een leuk verhaal vast.......