KV de Oorsprong

met 16 spelers op de naar de sponsor Wiebren Dijkstra genoemde zaalkaatspartij viel de deelname danig tegen. De kaatsers werden in twee klassen verdeeld, een A - klasse en een B - klasse met ieder vier parturen van twee man.

 

in de A-klasse haalden Hans Jonkman en Jan Buitenga , beide van Sint Nyk in al hun drie partijen de winst. Zij wonnen met 21 punten daarmee ook de boekenbonnen en de bloemen. Tweede werden Rudi Sikkes (Sint Nyk) en René Leenstra van Heerenveen, zij haalden 17 punten.

in de B - klasse was het veel spannender, geen van de vier parturen wisten alle drie de wedstrijden te winnen zodat de uitslag erg "close" was. Winnaars werden uiteindelijk Wieger Boonstra (Heerenveen) en Pieter Bouma (Joure), met 18 punten. Tweede werden Ton van der Weij  van Sint Nyk die met Albert Meijer van Heerenveen een partuur vormde. Zij haalden 16 punten. De nummers drie en vier hadden resp. 15 en 14 punten.

met deze partij komt een eind aan het zaalkaatsseizoen. Veel zaterdagen werd op de zaterdagmorgen in de Doniahal gekaatst met een variërend aantal deelnemers. Bekeken zal worden of ook volgend winterseizoen weer in Sint Nyk wordt gekaatst.