KV de Oorsprong

De schooljongenspartij met deelname van Jitze Floris

Op 3 juni werd op "ons" veld een KNKB wedstrijd voor schooljongens gehouden. Een van de deelnemers was onze eigen Jitze Floris, die in de Aklasse uitkwam. Met zijn maat Steven Koster uit Tzum won hij alle drie wedstrijden in de poule en stond dus na afloop in de kransen. om Jitse volgend jaar weer in Sint Nyk in aktie te kunnen zien hebben we voor volgend jaar de JONGeNSPARTIJ aangevraagd en ook al toegewezen gekregen.

In de Bklasse wonnen Rudger Kungbumsila uit Welsrtyp en Sil Nota van Workum de eerste prijs en dus de kransen, tweede werden Dietmer Kuperus van Bolsward en Haye Tseard van der Hem van Dronryp.

ledenkaatsen in Heerenveen

Op uitnodiging van de Pompebledden uit Heerenveen hebben we met een aantal kaatsers deelgenomen aan de "open" ledenwedstrijd in Heerenveen. Door deze manier van samenwerking is zowel de wedstrijd in Heerenveen, als die bij ons voor meer kaatsers aantrekkelijk.

De midzomeravondpartij

Op de langste dag van het jaar, de avond met het langste licht werd de ZOMERAVONDKAATSPARTIJ gehouden. Voor de partij waren ook de kaatsers van Heerenveen uitgenodigd, zodat we toch nog met 16 man op het veld stonden, dat wil zeggen 15 man en een vrouw, maar dan wel "wat voor één.

Er werden verkorte wedstrijden gehouden, waarbij steeds met een eerst gelijk werd begonnen.

In de Aklasse werd in een poule met vier parturen gekaatst. Als winnaar kwam hier Tiede Boorsma en Jelmer Elsinga van Vegelinsoord met 21 punten uit de bus, tweede werden Geeske Hibma en Rene Leenstra uit Heerenveen met 19 punten.

In de Bklasse werd drie keer geloot, waarna individuele punten werden geteld. Winnaar werd hier Jappie Dijkstra van Heerenveen, tweede werd onze eigen Roelof Douma met 18 punten.

en omdat het toch lang licht was bleef het nog een poos gezellig....