KV de Oorsprong

Tijdens de KNKB kaatswedstrijd in de 50plus klasse waren de twee Sint Nyksters kaatsers Tiede Boorsma en Jan Buitenga door het lot aan elkaar gekoppeld. Als derde maat was Thijs Houtsma uit de Westhoek (bij Sint Jacobiparochie) op de lijst gekomen.

In de voorronden moesten Tiede Jan en Thijs afrekenen met drie andere parturen, allen geloot uit een A-lijst van de KNKB en ze wisten alle drie wedstrijden met goed kaatsen te winnen. Zowel "op- als Ășt" was het de hele dag best op orde. Vijf-drie werd het in de eerste partij, vijf-vier in de tweede, vijf- twee in de derde waarna men zich kon opmaken voor een finale tegen de winnaars van de andere poule. In poule B wonnen Piet Machiela (Sint Jacobiparochie), Johan Hiemstra (Sint Annaprochie) en Johannes Siegersma (Berlikum) ook hun drie partijen en kwamen dus gemotiveerd de finale in.

Prima opslagwerk van Tiede en Thijs en gedegen perkwerk van Tiede en Jan, waarbij ook in het tussenspel de nodige punten werden gescoord bracht het partuur van de beide Sint Nyksters vlot op voorsprong. Even dreigden Machiela cs terug te komen bij een kleine inzinking maar een tactische ingreep in het partuur van Boorsma maakte daar snel een eind aan. Met een duidelijke uitslag van 5-3 en 6-6 maakte Tiede Boorsma met een prachtige opslag de partij uit. Twee kransen in Sint Nyk, een prachtig resultaat voor kaatsvereniging de Oorsprong, een een kleine revanche op de niet naar wens verlopen Bondspartij eerder in Vrouwenparochie toen de twee, aangevuld met Ferdinant van der Werf de eerste ronde (net) niet overleefden. De derde prijs in Sint Nyk was voor Tjeerd Dijkstra en Sipke Hiemstra van Easterein en Klaas Sobel van Tytsjerk.

In de Bklasse werd zondag door twaalf parturen om de kransen gekaatst, geen "Sint Nyksters" erbij, wel clubman Ferdinant van der Werf uit Joure, hij kwam echter niet bij de prijzen in de buurt. De Bklasse kende door de vele partuurwijzigingen als gevolg van het bijloten een chaotisch verloop.

Winnaars werden Egbert Bootsma van Itens, Maikel Versnel van Sint Annaparochie en Anne Brouwer van Wommels. Er was een tweede prijs voor Jan de Jong van Menaldum, Gerben Staphorstius Dronten en Piet de Groot Midlum. derde werden Siebe van Loon Heerenveen, Joop Bootsma Reahus en Oeds Broersma Witmarsum.

De wedstrijden in Sint Nyk stonden onder leiding van clubscheidsrechters en Harrie de Boer, Rudi Sikkes en Bauke Rinzema hebben zich uitstekend van hun taak gekweten. Vanuit de deelnemers bleek hiervoor veel waardering. Wel was er in de Bklasse gemopper op de (opgelegde) lotingsregels waardoor het chaotische verloop in de Bklasse een verklaring heeft.