KV de Oorsprong

Helaas moeten we mededelen dat ons lid Trinus Ligthart op 30 juli jongstleden is overleden. Trinus werd 77 jaar oud.

Geboren in 1939 in Sibrandabuorren in de Lege Gean bracht het werk (zuivel) hem in Sint Nyk. In 1964, toen Kaatsvereniging "de Oorsprong" werd opgericht was Trinus een van de eerste leden. Later heeft hij onder meer als secretaris in het bestuur van de kaatsclub gezeten. Legendarisch is de vergadering waarbij hij de notulen van het jaar daarvoor voorlas, kennelijk niet opgemerkt door de aanwezigen.

Trinus was tot voor een paar jaar zelf nog actief bezig, totdat "de lea" hem dat niet meer toestond. Wel was hij sindsdien vaak als keurmeester op het veld wanneer dat van de leden werd gevraagd. Vaak met een relativerende opmerking. En nu is hij er niet meer, een ernstige ziekte, die vrij snel om zich heengreep maakte een eind aan Trinus leven. Bij de condoleance stond een telegraaf bij zijn kist hetgeen zijn verbondenheid met onze kaatssport nog eens benadrukte.

Voorafgaand aan de KNKB kaatspartij op 13 augustus memoreerde Jan de Wolff in het bijzijn van Tiete Ligthart en zoon Gerben het overlijden van Trinus bij de deelnemers aan de partij. Indrukwekkend was de stilte die er volgde, aan het eind onderbroken door de elf slagen van de kerkklokken.

.