KV de Oorsprong

 

Op zaterdag 2 december organiseerde Kv de Oorsprong zijn eerste zaalkaatspartij van dit winterseizoen. In twee klassen werd er gekaatst waarbij alle parturen drie wedstrijden moesten kaatsen.

In de Bklasse kwam het na de eerste twee wedstrijden tot een finale tussen Roelof Douma en Anne vd Werf (Sneek) tegen Jan de Wolff van de Oorsprong en Anne Sijbesma uit Akkrum. De partij werd op 5-5 en 6-0 gewonnen door het partuur van de voorzitter, Jan de Wolff en Anne Sijbesma. Roelof en zijn maat haalden de tweede prijs.

In de Aklasse werd van de zes partijen vier keer de winst beslist op de stand 5-5, een teken dat er goed was "geloot". Winnaar van de partij, met 19 punten werd het partuur van Tiede Boorsma en Arjan Bruinsma, een nieuwe aanwinst voor de plaatselijke club. Tweede werden René Leenstra en Jappie Dijkstra uit Heerenveen, die net als de nummer drie 17 punten behaalden maar net iets gunstiger uit de telling voor de punten in de laatste eersten kwamen. 

Voor de kaatsers van Kv de Oorsprong is er op 29 december opnieuw een kans, dan is er de OLIEBOLLENPARTIJ in Heerenveen, totdat kan er op zaterdagmorgen worden getraind in de sporthal in Sint Nyk.