KV de Oorsprong

De door schildersbedrijf Wiebren Dijkstra gesponsorde zaalkaatspartij op 23 februari is in de A klasse gewonnen door Tiede Boorsma, samen met Jan Bruinsma van Heerenveen. Alle drie wedstrijden wonnen ze vrij gemakkelijk. Tweede werden Sjoerd Nauta van Heerenveen en Ridserd Weitenberg, Oorsprong lid.

De B klasse werd gewonnen door Pieter Bouma (Oorsprong), met Siebe van Loon (Heerenveen) en Tjeerd Bouma (Leeuwarden), tweede werden onze eigen Rudi Sikkes die met Wybren van der Woud kaatste. Wiebren Dijkstra, die naast de prijzen de deelnemers ook had voorzien van vers fruit reikte na afloop de prijzen uit. 

Met deze partij komt een eind aan het zaalkaatsseizoen. Inmiddels is door de federatie al besloten ook volgend "winter" weer in de zaal te kaatsen. Kaatsers kunnen dan in de maanden november tot en met februari weer in de sporthal terecht op de zaterdagmorgen. Foto's op de vervolgpagina.......

Poerbêste fruitmanden foar de winners. mei tan k oan Skildersbedriuw Dijkstra fan it Hearrefean.....

 Sjoerd en Ridserd