KV de Oorsprong

Geen van de deelnemende leden van de Oorsprong kon op de 50plus kaatspartij potten breken. Zowel Tiede Boorsma, Ferdinant Vd Werf als Jan Buitenga kwamen niet aan de finales toe, terwijl Gerard de Wolff, wel opgegeven al voor de partij met een knieblessure van de lijst moest worden gehaald.

een lijst overigens die, in vergelijking met andere jaren erg magertjes was. Toch had het bestuur besloten een a en een b klasse te organiseren hetgeen door de kaatsers wel op prijs werd gesteld. 

De uitslag

a klasse.: Douwe Wierstra Holwert, Piet Zondervan Jorwert en Roel Sijbesma Easterein, tweede prijs Jochum de Vries Wiuwert, Piet Machiela en Johan Hiemstra Sint Annaparochie uitslag finale 5-2 6-2

b klasse : Jan de Jong Menaam, Tjeerd Bouma Leeuwarden en Egbert Bootsma Itens, tweede prijs Ale Mosselman Goutum, Auke Akkerman Minnertsga en Maikel Versnek Sint Annaparochie