KV de Oorsprong

De Merkepartij van 2019 werd zaterdag 8 september één van verrassingen. Dat Tiede Boorsma de Aklasse won mag geen verrassing heten, maar in de B-klasse was er twee keer reden om op te kijken

Bij de traditionele manier van opgeven, telefonisch, via mail of heel modern via de App voor leden waren 17 heren aangemeld, die door de lotingscommissie in een a-klasse met zes en een b-klasse met 11 man waren ingedeeld. In de B-klas werden daarvan drie parturen van drie en één van twee man geformeerd.

bij de aanvang van de partij was echter over het hoofd gezien (of gewoon nog nooit van gehoord) dat men zich voor deze partij ook via de KNKB website kon opgeven. De (prettige) verrassing was dan ook dat Moniek Lootsma uit Goeinga zich op het veld meldde. Om het schema  niet al te veel in de war te gooien werd zij gekoppeld aan het uit twee man bestaande partuur in de B-klasse. Daardoor kon de partij met volledige parturen van start.

de zes man in de a-klasse werden drie keer geloot, waarbij er op werd gelet dat twee kaatsers niet drie keer bij elkaar werden geloot. Daardoor ontstond aan het eind van de drie wedstrijden een individueel klassement. 

Sterk bepalend voor de einduitslag was de eerste wedstrijd, die bij de stand 5-5 en 6-6 werd gewonnen door Tiede Boorsma, Dennis Warringe en Hielke Postma. Toen Tiede daarna ook de andere twee wedstrijden met 5-1 won kon hij qua punten niet meer kapot en ging met de eerste prijs en de koningsbeker aan de haal. Sijbren Visser haalde, door de  tweede en derde  partij met Tiede te winnen 19 punten en werd tweede,  Dennis Warringa bleef met twee keer winst en 1 keer 1 punt op 15 eersten hangen en won de derde prijs.

in de B-klasse werd een competitie gekaatst tussen de vier parturen. Van de zes wedstrijden eindigden drie in 5-4, een in 5-3 en twee in 5-1. Geen van de vier parturen won al zijn drie partijen maar partuur 1, met Harmen Gerbrandy van Warns, Klaas Tjibbe Knobbe en eerdergenoemde Moniek Lootsma die de rol van opslager prima vervulde kwam het dichtste bij. Met 18 punten na de 3 partijen wonnen zij de door de VVV beschikbare eerste prijs. Tweede met 15 punten werd het partuur van Gerard de Wolff, Lammert Klaas Knobbe en Tjalling Legendal.

De Koningscommissie was er snel uit. Voor het eerst  na vele jaren kreeg de Merkepartij weer een Koningin, onze tweede verrassing. Negen punten voor haar, zes voor Harmen en drie voor Klaas Tjibbe.

Het veldseizoen zit er weer op. De zaal is voor het komend winterseizoen al weer besproken. Het bestuur hoopt dat veel leden gebruik zullen maken van de mogelijkheid om deze winter hun conditie op peilen komen houden op de zaterdagmorgen van  9 tot 11 uur. De datums worden binnenkort aan de leden gecommuniceerd.....