KV de Oorsprong

Op zaterdag 3 december werd in de Doniahal de traditionele Sinterklaaspartij georganiseerd. 
tevoren was afgesproken dat er minimaal 18 kaatsers moesten komen, (anders werd de partij geschrapt), een aantal dat met 20 opgaves werd gehaald. Dit wel omdat een achttal kaatsers uit de echte kaatshoek zich hadden opgegeven. Onze eigen leden lieten ruimschoots verstek gaan……

in de aklasse was plek voor acht kaatsers die in vier tweetallen werden geloot.. zij kaatsten een halve competitie met als gevolg dat na vier uur Tiede Boorsma en Rudy Sikkes aan het langste eind hadden getrokken, drie keer winst. De tweed waardebon was voor Arjan Hof uit Franeker en Gerry Otter uit Leeuwarden.  Na hun verliespartijen in de eerste partij tegen Tiede cs wonnen ze de beide andere wedstrijden.

in de bklasse kaatsten vier parturen van drie hun halve competitie. Geen van de vier parturen won alle drie partijen zodat voorzitter Jan de Wolff tevreden kun terugzien op een geslaagde loting.

met 19 eersten wonnen uiteindelijk Hessel Miedema (Balk), Pieter Bierma (Idskenhuizen) en Anneriek Gerbrandy (Nijemirdum), tweede werden Harmen Gerbrandy (Warns), Anne van der Werf (Sneek) en Sandra Korporaal (Wyns ). Zij hadden 17 punten bij elkaar geslagen.