KV de Oorsprong

Voor het eerst in jaren werd in Sint Nyk weer eens een pupillen jongens partij georganiseerd. Door de Knkb waren zes parturen jongens in de leeftijd van 11-13 jaar in de Aklasse ingedeeld, en zo waren twaalf twee-mansparruren in de Bklasse. Tussen tien uur ‘s-morgens en vier uur ‘s-middags werd in een heerlijk zonnetje gekaatst.

De Uitslag: Jorrit Kroondijk uit Sint Anne en Roan van Swinden Koopmans van Exmorra wonnen zaterdag in Sint Nyk de eerste prijs bij de pupillen jongens A. Nadat ze eerst hun drie poulewedstrijden alle hadden gewonnen versloegen ze in de finale ook hun tegenstanders Sigert Bouma van Húns en Melle Talsma van Hilaard. Deze hadden de finale met twee keer winst en een keer 5-5 verlies bereikt. In de Bklasse werd door twaalf tweetallen om de kransen en mooie eretekens gestreden. De winnaarsronde werd gewonnen door Pieter Meindersma uit Easternijtsjerk en Rinse Dijkstra van Zweins. Ze wonnen de finale met 5-3 en 6-2 van de beide Mantgumers Meint van der Zwaag en Arjen van der Meer. De derde prijs was voor Sven Kingma uit Menaem en Rinnert Douma uit Wytgaerd. Lars Haarsma en Dylan van Coevorden werden eerste van de herkansing, ze wonnen die strijd van Goffe Jensma en Bonne Talsma.