KV de Oorsprong

 

 

Evert Tolsma (Dronryp), Wilco Fopma (Mantgum) en Rein Tiedema, (Baard) wonnen zaterdag in Sint Nicolaasga de eerste prijs door in de finale  Tiede Boorsma (Sint Nyk),  Jan Heida (Mantgum) en Hans Felkers (Stiens). De uitslag van de finale was 5-1 en 6-6. Opvallend in de partij was dat alle uitslagen uit de eerste ronde “alles aan de hang” opleverden.

 

 

In de Bklasse wonnen Roel Sijbesma (Easterein), Johan Wittermans (Sneek) en Jan de Boer (Bolsward) hun finale van Gerard de Wolff (Joure), Eddy Sjollema (Harlingen) en Anne Brouwer ( {Wommels), de uitslag was 5-2 en 0-6.