KV de Oorsprong

 Na een aantal jaren dat het met het Merkekaatsen niet zo goed ging, het aantal deelnemers liep door verschillende oorzaken terug, kan Kv “de Oorsprong” nu terugzien op een bijzonder geslaagde Merkepartij. Met 51 deelnemerslijst de lijst werd het een feestje op het kaatsveld, uiteraard geholpen door stralende weersomstandigheden. Zo zeer dat er rekening moest worden gehouden met een hitteprotocol van de kaatsbond. Gelukkig vertoont het Renadoveld op het heetst van de middag een brede schaduwrand waarop ook veel Sint Nyksters te vinden waren.

Zoals gebruikelijk werd er in een A- en B-klasse gekaatst, de eerste met vier parturen, in de B-s waren er maar liefst 13 parturen op de lijst. Opvallend was het grote aantal kaatsers uit de Zuid-oost hoek van Fryslân, ver van de “echte” kaatshoek, maar ook van een drietal spelers uit de omgeving van Den Haag. Vorig jaar was een contact ontstaan met “de Earebarre”, de kaatsclub van die plaats dat nu zelfs in deelname resulteerde.

In de A-klasse kaatsen de vier parturen eenmalige competitie op een zodanige manier dat de derde partij een finale werd tussen twee parturen die beide de eerste twee hadden gewonnen. 

In die finale namen onze eigen Tiede Boorsma, René Leenstra Heerenveen en Joop Hoekstra uit Scharnegoutum het op tegen Dennis Warringa Tsjalbert, Sint Nykster Rudy Sikkes en Sjoerd Nauta uit Heerenveen. Ondanks hevig verzet van de laatstgenoemden stond er aan het eind een 5-3 stand voor Tiede cs aan de telegraaf. 

De B-klasse begon met een ronde waarin de “oneven” parturen het opnamen tegen de “even” parturen, een tegen twee, drie tegen vier en zo verder. Voor partuur dertien was er even geen tegenstander, zij gingen met een staand nummer naar de tweede ronde. De winnaars van de eerste partij kwamen in de winnaarsronde terecht, de rest in de herkansingsronde. Daar vonden ze hun  volgende tegenstanders…

Gezien de uitslagen werd er ook hier fel om de punten gestreden, vaak werd een partij pas bij een 5-5 stand beslist en kon de winnaar uitkijken naar de volgende partij.

Toen beide kanten bij gebrek aan tegenstanders bij de finale aankwamen stonden bij de herkansers Johannes Jelsma, Silvia Kalkman en Marije Nota (wortels in Sint Nyk) nu alle drie uit zuid-oost tegenover Bennie de Boer Katwijk en Tim Ebbing en onze eigen Gerard de Wolff. De uitslag van de partij was 5-2 en 6-6 voor eerstgenoemden.

Er was nog een derde prijs voor een partuur met Thaeke Kuipers….

De winnaarsronde werd beslist in een partij tussen Alex Klaren van Tsjalbert, Niesje Betten (Lippenhuizen) en onze eigen Rients Smeding. Misschien heeft het feit dat zij als partuur 13 hun eerste ronde niet hoefden te kaatsen ermee te maken, maar zij stonden net iets frisser in het veld dan Arjan Hettinga (voor de lijst Sneek), Richard Beukema Den Haag en Peter Arxhoek (Voorburg). De eindstand 5-2 en 6-6 doet zoiets vermoeden. Twee derde prijzen kwamen terecht bij parturen die allebei uit de omgeving Jubbega en Gorredijk afkomstig waren.

Na de partij kon voorzitter Jan de Wolff de prijzen, bestaande uit door de VVV beschikbaar gestelde tassen met inhoud aan de winnaar overhandigen, maar eerst mocht hij de nieuwe verenigingstenues presenteren. Bouwbedrijf Rients Smeding (ja dezelfde) had al ruim voor deze partij aangegeven dat de verouderde shirtjes moesten worden vervangen en had de daad bij het woord gevoegd. Drie (bestuurs)leden van Kv “de Oorsprong” verschenen in de frisse witte shirts voor de tent en daarmee was de overdacht compleet.

Daarna werden de prijswinnende parturen voor de tent geroepen en mochten zij hun prijs in ontvangst nemen. Aan het eind van iedere klasse werden ook de koning van a-en b-klassse genoemd. In de b-klasse was dat Alex Klaren, in de A-klasse Tiede Boorsma die in de ogen van de koningscommissie boven hun teammaten uitstaken.

Jan de Wolff sprak uit dat hij zeer tevreden was met de opkomst. Vooral het aantal dames op de lijst geeft de hoop dat we volgend jaar misschien we weer een echte damesklasse kunnen verkaatsen.

Met de Merkepartij komt er een eind aan het seizoen voor Kv “de Oorsprong”. Er is besloten geen zaalkaatstraining meer te organiseren, maar de eerste wedstrijd staat nu rond de Sinterklaas op het programma.