KV de Oorsprong

40 jaar zaalkaatsen federatie zuidwest Friesland

Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van het zaalkaatsen in de federatie werd op zaterdag 12 maart in Sint Nicolaasga een partij verkaatst. Met 21 deelnemers een redelijk bezette partij, de organisatie had er veel aan gedaan om de partij te promoten, en dit was uiteindelijk het resultaat.
Voor de, door schildersbedrijf W.Dijkstra van Heerenveen, zelf een van de veelvoudige deelnemer van het federatiekaatsen, gesponsorde wedstrijd begon was er voor de deelnemers een verrassing in de vorm van een wit kaatsshirt met opdruk, en bracht Henk Haar als vertegenwoordiger van het Bondsburo van de KNKB een doos gebak voor de deelnemers.. Een geste die zeer op prijs werd gesteld.

 De deelnemers waren in twee klasse ingedeeld, negen man in a- klasse, elf man/vrouw in de B-klasse.

In de a-klas kwamen de drie parturen twee keer in actie tegen de andere parturen. Aan het eind van de morgen hadden de drie ieder een keer gewonnen en een keer verloren. Daardoor moesten de punten de uitslag bepalen. Zowel René Leenstra, Jouke Vennik en Jan Bruinsma als Tiede Boorsma , Sjoerd Nauta en Rudy Sikkes hadden ieder twaalf punten voor, maar omdat eerstgenoemde drie twee punten minder tegen hadden wonnen zij de kransen en de vleesprijzen.
Na de eerste twee partijen in de B-klasse hadden twee parturen twee keer gewonnen en kwamen dus in een echte finale terecht. Tsjalling Huizenga, Roelof Douma en Anne Sijbesma hadden in de finale de sterkste zenuwen, en vooral Roelof Douma maakte op beslissende momenten met een paar bovenslagen hun tegenstander duidelijk dat zij de kransen wilden winnen bij 5-4 lukte dat dan ook.
Na de partij reikte Jan de Wolff, voorzitter van de federatie Zuidwest Friesland de kransen en prijzen uit. Hij vertelde het op prijs te stellen dat een aantal intussen niet meer kaatsende leden, maar wel mensen van het eerste uur, deze jubileumpartij met hun aanwezigheid opleukten en had voor hen ook een jubileumshirt. Hij bedankte de sponsors en gulle gevers, en met name Janke Meijer die de kransen hadden geleverd. Het experiment met een aantal trainingen in Sint Nicolaasga op de zaterdagmorgen mag een voorzichtig succes worden genoemd. Een voortzetting volgend seizoen zit er wel in.