KV de Oorsprong

Verslag van de algemene ledenvergadering op maandag 20 maart 2023 in de kantine van de Sporthal in Sint Nicolaasga. Aanwezig Willem Leenes, Feike Oostenveld, Ridserd Weitenberg, Ferdinand vd Werf, Jouke Vennik, Ludy Limburg, Tonny Vd Weij, Tjalling Legendal, Bauke Rinzema, Wijbe van Ommen, Jan de Wolff, Tiede Boorsma en Jan Buitenga. Afwezig m.k. Mirjam Vd Veer, Pieter Bouma , Thaeke Kuipers, Fokje Siderius en Rudy Sikkes(ziek)

Op 28 maart 2022 Kantine Doniahal in Sint Nicolaasga Aanvang 20.00 uur.

1. Opening en mededelingen. Jan de Wolff opent deze vergadering om. Uur. Na twee jaar door de. Corona geen vergadering te hebben kunnen houden wordt het hoog tijd weer wat zaken op een rij te krijgen. Aanwezig zijn Jan de Wolff, Tiede Boorsma, Jan Buitenga, Rudy Sikkes en Bauke Rinzema (bestuur) en de leden Feike Oostenveld, Willem Leenes, Ridzerd Weitenberg, Ferdinand Vd Werf, Tsjalling Legendal, en WYbren van Ommen… Jan de Wolff vraagt nog aandacht voor de in oktober 2019 overleden Harrie de Boer. er wordt nog een minuut stilte gehouden

het bestuur
Het werk van het bestuur speelt zich vaak in het verborgene af, maar voor de leden: We zijn er nog. Wanneer er noodzaak is wordt er vergaderd, (dit jaar vijf keer), soms wordt via een app-groep kort overleg gevoerd, wordt een mailtje gestuurd en ook de telefoon tussen de bestuursleden staat nog regelmatig in gebruik. Wel gemakkelijk is dat de secretaris niet (net-als-vroeger) er een paar keer per jaar op uit moet om briefjes bij de leden rond te brengen. Leve de vooruitgang.

 VERSLAG Algemene ledenvergadering Kv de oorsprong 9 april 2018.