KV de Oorsprong

Jaarverslag 2023

het bestuur, nu bestaande uit zes man is gedurende het jaar enkele malen bijeen geweest om,lopende zaken te bespreken. Ook werd vaak van sociale media gebruik gemaakt om kleinere zaken tekortsluiten.  Onze voorzitter heeft zich binnen de federatie en binnen de Bond meermalen laten zien en horen.

 

Seizoen 2022 :

 

Kort na de algemene ledenvergadering in eind maart wisten een aantal kaatsres de weg naar het veld weer te vinden. Vrij van Coronaregels, blij dat het weer kon.

  

Jaarverslag 2020 en 2021

Een gecombineerd verslag van twee jaren kaatsen die werden bemoeilijkt door CORONA. In begin 2020 kwam de ziekte Nederland binnen en al snel werden door de regering richtlijnen uitgevaardigd die onder meer beoefening van buiten- en binnensporten beïnvloedden. Voor zover mogelijk hebben we ons steeds aan de richtlijnen gehouden. Ook het houden van bijvoorbeeld vergaderingen was niet toegestaan zodat we in zowel 2020 als 2021 geen Algemene Ledenvergadering hebben kunnen uitschrijven.

Voorlopig verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 op maandag 1 april 2019 in de kantine van de Sporthal in Sint Nicolaasga. AGENDA:

Aanwezig Jan de Wolff, Rudi Sikkes, Bauke Rinzema, Mirjam vd Veer, Ferdinant vd Werf, Piet Roorda, Feike Oostenveld, Ridzerd Weitenberg, Pieter Bouma, Tiede Boorsma, Willem Leenes, Jan Buitenga, Jouke Vennik

 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2018.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2015 van de secretaris.

Hieronder een overzicht van de kaatspartijen zoals die het afgelopen seizoen zijn verkaatst. Over de woensdagavond valt weinig te vertellen, meestal kon in twee perken worden gekaatst, met een varaiatie van zes tot twaalf aanwezige kaatsers. Zichtbaar was wel de vooruitgang van kaatsers als Rudy Sikkes, Erwin de Boer, Tjalling Legendal, die steeds vaker de boven wisten te vinden